DE EVANGELISKE MARIASØSTRE

Relieff av den oppstandne Kristus i bønnehagen

MØTE MED DEN LEVENDE

Etter oppstandelsen kom Jesus til disiplene og møtte hver av dem på en helt personlig måte. Hans stille spørsmål til Peter var: Har du meg kjær?
Det er dette spørsmålet vi også har hørt og ønsker å svare på med våre liv.
Denne hjemmesiden forteller litt om det som har vokst fram i fellesskapet vårt gjennom møtet med Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne Herre.
Vi håper det kan inspirere og oppmuntre deg.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN VÅR!

Klikk her for mer informasjon om stevnet i Danmark.
BEMERK ENDRING:
Den 21. september starter vi opp igjen.
Se og hør hva Jesus har gjort for deg