DE EVANGELISKE MARIASØSTRE

Relieff av den oppstandne Kristus i bønnehagen

MØTE MED DEN LEVENDE

Etter oppstandelsen kom Jesus til disiplene og møtte hver av dem på en helt personlig måte. Hans stille spørsmål til Peter var: Har du meg kjær?
Det er dette spørsmålet vi også har hørt og ønsker å svare på med våre liv.
Denne hjemmesiden forteller litt om det som har vokst fram i fellesskapet vårt gjennom møtet med Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne Herre.
Vi håper det kan inspirere og oppmuntre deg.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN VÅR!

 

LES SISTE NYTT:
Høstbrev 2016 og den aktuelle folder
"Er reformasjonen fullendt? Tilbake til korset!"


ENDRING:
Den 21. september starter vi opp igjen.
Se og hør hva Jesus har gjort for deg