HEFTER
Skriv inn undertittel her

Hvor er nå din Gud?
Av S.Joela Krüger
Om den skjulte meningen med lidelsens veier, med Job som bibelsk forbilde.

16 sider / pris 10 kr.

Medmenneskelighet
Av S.Joela Krüger
Hjelp til orientering i endetidens humanistiske storm.

12 sider / pris 10 kr.

Å kjenne Kristus
Bibelarbeid av søster Joela Krüger ut fra Filipperbrevet, kapittel 3.
Et dyptgående og inspirerende hefte som utfordrer oss sterkt i etterfølgelsen av Jesus.

16 sider / pris 10 kr.


Jesu Kristi brud
Om Jesu grenseløse kjærlighet og vårt svar til ham. Målet for vår vandring lyser opp: Himlens store bryllupsmåltid.
55 sider / pris 25 kr.

Jesus, du gjør meg sterk

Presset mot de kristne økes stadig. Derfor er det viktigere enn noen gang å forberede seg til kommende prøvelser. Denne boken gir oss mot fordi blikket vendes mot Jesus.
62 sider / pris 30 kr.

Når Gud trer ut av sin taushet

Naturkatastrofene tiltar, og vi spør oss selv om det er noe Gud vil si oss. I denne tiden kan vi i høyere grad enn før lære å kjenne den levende Gud. Midt i mørket kan vi be: Min Far, jeg forstår deg ikke, men jeg stoler på din kjærlighet.
60 sider / pris 30 kr.


Et levende håb (dansk)
Et oppmuntrende lite hefte som kan berike vårt bønneliv.

16 sider / pris 10 kr.


Jesus, mit alt
Søster Claudias korte vitnesbyrd kan hjelpe oss alle på veien til målet hos Jesus.
31 sider / pris 10 kr.

Den Herren elsker Tviler vi av og til på Guds kjærlighet? Synes vi det er vanskelig å takle ensomhet, skuffelser og motgang? Mor Basilea åpner øynene våre så vi kan se Guds kjærlige hjerte bak prøvelsene våre.
58 sider / pris 20 kr.

New Age - sett fra bibelsk synsvinkel
"Jeg er så takknemlig for dette budskapet. Fra alle kanter hører jeg om alt det som er innbefattet i New Age-bevegelsen. Da er det en stor trøst at Jesus er Seierherre og den som vinner sluttseieren."
30 sider / pris 10 kr.


Guds hellige rest
Om Guds bevarelse i nøds- og katastrofetider.
Vi tas ved hånden og får hjelp til å forberede oss til vanskelige tider og øve oss i å ha den rette indre innstillingen som gjør oss sterke

24 sider / pris 10 kr.

Intet kan skille os fra Guds kærlighed (dansk)
Det er vel neppe noen som ikke har opplevd å ha vanskeligheter med å omgås bestemte mennesker. Her får vi råd og åndelig veiledning i denne kampen for at kjærligheten skal seire.
20 sider / pris 10 kr.


Bønnens vei
Korte tekster som kan berike vårt bønneliv.
40 sider / pris 15 kr.

Trosvåpen
Av M. Martyria Madauss
Korte oppmuntrende tekster for vår daglige kamp i bønn og tro.
36 sider / pris 10 kr.

Spejlet (dansk)
En hjelp til selvransakelse i vårt forhold til Gud og vår neste.
35 sider, pris 10 kr.


De kristne og Yogaspørsmålet Den vestlige verden er i dag preget av en stigende interesse for yoga. Selv kristne finner tilfredsstillelse der. Mor Basilea viser oss i dette heftet hvorfor det ikke finnes noen "kristen yoga". Det lyser opp hvem Jesus er, han som alene kan fylle våre behov og mette den indre åndelige sulten.
12 sider / pris 5 kr.

Mitt hjertes glede
Med Bibelen som grunnlag - uttrykt på en enkel måte, men med et rikt innhold - er de korte tekster i dette lille heftet en ideell guide for hverdagslivet. De vil føre oss inn i en tettere vandring sammen med Jesus.
32 sider, pris 15 kr.


SANGBØKER

På dansk og norsk