MØTE MED DEN LEVENDE

Etter oppstandelsen kom Jesus til disiplene og møtte hver av dem på en helt personlig måte.

Hans stille spørsmål til Peter var:
Har du meg kjær?
Det er dette spørsmålet vi også har hørt
og ønsker å svare på med våre liv.
Denne hjemmesiden forteller litt om det
som har vokst fram i fellesskapet vårt gjennom møtet med Jesus Kristus,
den korsfestede og oppstandne Herre.
Vi håper det kan inspirere og oppmuntre deg.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN VÅR!

Relieff av den oppstandne Kristus i bønnehagen

AKTUELT

KLIKK PÅ BILDENE

LES NYHETSBREVET:

23. november kl. 19.00

Møte på Nordens lille Kanaan i samarbeid med Glåmdal Israelforening

Vi forteller om arbeidet felleskapet vårt har i Israel
og Glåmdal Israelforenings informerer om sin virksomhet.

Anledning til spørsmål og samtale.

Servering.