MØTE MED DEN LEVENDE

Etter oppstandelsen kom Jesus til disiplene og møtte hver av dem på en helt personlig måte.

Hans stille spørsmål til Peter var:
Har du meg kjær?
Det er dette spørsmålet vi også har hørt
og ønsker å svare på med våre liv.
Denne hjemmesiden forteller litt om det
som har vokst fram i fellesskapet vårt gjennom møtet med Jesus Kristus,
den korsfestede og oppstandne Herre.
Vi håper det kan inspirere og oppmuntre deg.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN VÅR!

Relieff av den oppstandne Kristus i bønnehagen

AKTUELT

Sommerens retreat på Bjerkely folkehøyskole

Selv om myndighetene nå tillater samlinger med opp til 50 deltakere, må vi dessverre avlyse retreaten.

Folkehøyskolen har vært lukket siden koronabestemmelsene trådte i kraft. Det har fått mange praktiske følger. Skolen kan derfor ikke ta imot oss i år.
Vi hadde gledet oss til å se dere alle, men nå må vi vente på en ny anledning. Heldigvis er adgangen til Guds hjerte alltid åpen. Og «... hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Jesus venter på oss og han kan nettopp nå gi oss skatter som vi ellers ikke hadde fått del i.

Da sier vi på gjensyn og ønsker alle en velsignet sommer!ET ORD TIL KORONA-KRISEN

KLIKK PÅ BILDENE