MØTE MED DEN LEVENDE

Etter oppstandelsen kom Jesus til disiplene og møtte hver av dem på en helt personlig måte.

Hans stille spørsmål til Peter var:
Har du meg kjær?

Det er dette spørsmålet vi også har hørt og ønsker å svare på med våre liv.
Denne hjemmesiden forteller litt om det som har vokst fram i fellesskapet vårt gjennom møtet med Jesus Kristus,
den korsfestede og oppstandne Herre.
Vi håper det kan inspirere og oppmuntre deg.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN VÅR!

Relieff av den oppstandne Kristus i bønnehagen

AKTUELT

ET ORD TIL KORONA-KRISEN

KLIKK PÅ BILDENE

Et vitnesbyrd om Jesu Kjærlighet