AKTUELT
Skriv inn undertittel her

ONSDAGSSAMLINGER VÅREN 2020

Følgende onsdager kl. 19.00 har vi en åpen samling. Vi deler Guds Ord, synger og ber sammen.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Januar:

22. januar

Februar:
5. februar
19. februar

Mars:
4. mars
18. mars

April:  ENDRINGER FORBEHOLDT
1. april
15. april
29. april

BØNN

Hver dag kl. 15.00
har vi en bønnestund til minne om Jesu lidelse,
død og oppstandelse.
Ring først for å forsikre deg om at vi er hjemme
hvis du vil ta del.