AKTUELT
Skriv inn undertittel her

ONSDAGSSAMLINGER

Følgende onsdager kl. 19.00 har vi en åpen samling. Vi deler Guds Ord, synger og ber med hverandre.

HJERTELIG VELKOMMEN!
5. september
Møtet den 19. september er AFLYST
17. oktober
7. november
23. november

BØNN

Hver dag kl. 15.00
har vi en bønnestund til minne om Jesu lidelse,
død og oppstandelse.
Ring først for å forsikre deg om at vi er hjemme
hvis du vil ta del.