AKTUELT
Skriv inn undertittel her

ONSDAGSSAMLINGER

Følgende onsdager kl. 19.00 har vi en åpen samling. Vi deler Guds Ord, synger og ber sammen.

HJERTELIG VELKOMMEN!
Møtene i januar faller bort pga. lokalt bibelkurs.
6. februar / 20. februar
6. mars / 20. mars
3. april / 24. april
8. mai / 22. mai

BØNN

Hver dag kl. 15.00
har vi en bønnestund til minne om Jesu lidelse,
død og oppstandelse.
Ring først for å forsikre deg om at vi er hjemme
hvis du vil ta del.