DAGLIG LESNING
Skriv inn undertittel her

JEG ER I HERRENS HENDER

Andakter til hver dag i året

Les dagens ord til trøst og opmuntring.


Juli

Oktober

August

November

September

Desember