FARSI

Vi har traktater på flere språk.
Her kan du se noen av dem og lese tekstene på norsk.

De er ikke direkte evangeliserende, men til oppbyggelse og hjelp i kristenlivet.