FARSI
Skriv inn undertittel her

Vi har traktater på flere språk.
Her kan du se noen av dem og lese tekstene på norsk.

De er ikke direkte evangeliserende, men til oppbyggelse og hjelp i kristenlivet.