HEFTER

HEFTER AV M. BASILEA SCHLINK
OG SR. JOELA KRÜGER

Hvor er nå din Gud?
Av S.Joela Krüger
Om den skjulte meningen med lidelsens veier, med Job som bibelsk forbilde.

16 sider / pris 20 kr.

Medmenneskelighet
Av S.Joela Krüger
Hjelp til orientering i endetidens humanistiske storm.

12 sider / pris 20 kr.

Å kjenne Kristus
Bibelarbeid av søster Joela Krüger ut fra Filipperbrevet, kapittel 3.
Et dyptgående og inspirerende hefte som utfordrer oss sterkt i etterfølgelsen av Jesus.

16 sider / pris 20 kr.

La navnet ditt helliges
12 sider / pris 20 kr.


Jesu Kristi brud
Om Jesu grenseløse kjærlighet og vårt svar til ham. Målet for vår vandring lyser opp: Himlens store bryllupsmåltid.
55 sider / pris 45 kr.

Jesus, du gjør meg sterk

Presset mot de kristne økes stadig. Derfor er det viktigere enn noen gang å forberede seg til kommende prøvelser. Denne boken gir oss mot fordi blikket vendes mot Jesus.
62 sider / pris 40 kr.

Når Gud trer ut av sin taushet

Naturkatastrofene tiltar, og vi spør oss selv om det er noe Gud vil si oss. I denne tiden kan vi i høyere grad enn før lære å kjenne den levende Gud. Midt i mørket kan vi be: Min Far, jeg forstår deg ikke, men jeg stoler på din kjærlighet.
60 sider / pris 40 kr.


Et levende håb (dansk)
Et oppmuntrende lite hefte som kan berike vårt bønneliv.

16 sider / pris 20 kr.


Jesus, mit alt
Søster Claudias korte vitnesbyrd kan hjelpe oss alle på veien til målet hos Jesus.
31 sider / pris 20 kr.

Den Herren elsker Tviler vi av og til på Guds kjærlighet? Synes vi det er vanskelig å takle ensomhet, skuffelser og motgang? Mor Basilea åpner øynene våre så vi kan se Guds kjærlige hjerte bak prøvelsene våre.
58 sider / pris 30 kr.

Valget er vårt
Forråde, fornekte eller vitne

Af Søster Joela

8 sider / pris 10 kr.

New Age - sett fra bibelsk synsvinkel
"Jeg er så takknemlig for dette budskapet. Fra alle kanter hører jeg om alt det som er innbefattet i New Age-bevegelsen. Da er det en stor trøst at Jesus er Seierherre og den som vinner sluttseieren."
30 sider / pris 30 kr.


Guds hellige rest
Om Guds bevarelse i nøds- og katastrofetider.
Vi tas ved hånden og får hjelp til å forberede oss til vanskelige tider og øve oss i å ha den rette indre innstillingen som gjør oss sterke

24 sider / pris 20 kr.

Intet kan skille os fra Guds kærlighed (dansk)
Det er vel neppe noen som ikke har opplevd å ha vanskeligheter med å omgås bestemte mennesker. Her får vi råd og åndelig veiledning i denne kampen for at kjærligheten skal seire.
20 sider / pris 20 kr.

Sterk i prøvelsens stund
8 sider / pris 10 kr


Bønnens vei
Korte tekster som kan berike vårt bønneliv.
40 sider / pris 20 kr.

Trosvåpen
Av M. Martyria Madauss
Korte oppmuntrende tekster for vår daglige kamp i bønn og tro.
36 sider / pris 20 kr.

Spejlet (dansk)
En hjelp til selvransakelse i vårt forhold til Gud og vår neste.
35 sider, pris 20 kr.


De kristne og Yogaspørsmålet Den vestlige verden er i dag preget av en stigende interesse for yoga. Selv kristne finner tilfredsstillelse der. Mor Basilea viser oss i dette heftet hvorfor det ikke finnes noen "kristen yoga". Det lyser opp hvem Jesus er, han som alene kan fylle våre behov og mette den indre åndelige sulten.
12 sider / pris 10 kr.

Mitt hjertes glede
Med Bibelen som grunnlag - uttrykt på en enkel måte, men med et rikt innhold - er de korte tekster i dette lille heftet en ideell guide for hverdagslivet. De vil føre oss inn i en tettere vandring sammen med Jesus.
32 sider, pris 20 kr.


SANGBØKER

På dansk og norsk