PINSE

PINSEBØNN

Herre Hellige ånd,

vi takker deg som kom som et mektig brus fra himmelen og lot Jesu Kristi kirke bli født.
Vi takker deg som ga disiplene kjærlighetens ild og utrustet dem med dine rike gaver.
Vi priser deg som har makt til å gjøre feige mennesker til glødende vitner som modig bekjenner Jesu navn og er villige til å gi livet for ham.

Jeg tror på deg, Hellige ånd, du skaperånd. Du kan skape nytt liv også i meg og gi meg kjærlighetens ild, mot til å følge Jesus og bekjenne hans navn.
Takk for at du ikke blir trett av å arbeide på mitt harde hjerte, men gjør alt for at Jesu bilde
skal bli synlig i meg. (1 Joh 3,2)
Gi oss som tror på Jesu navn å være ett for at verden skal tro at du har sendt ham. Amen.

Ære være deg, Guds Ånd,
som i det høye bor,
for å forklare Far og Sønn
du sendes til vår jord.

Ære være deg, Guds Ånd,
du ser hvert sorgfullt sinn,
ditt vesen er så ømt og rent,
som Trøster trer du inn.

Ære være deg, Guds Ånd,
du sterke Skaperånd,
som føder mennesker på ny
og sliter syndens bånd.

Ære være deg, Guds Ånd,
du kommer stille ned
som due i et åpent sinn
og gir det ydmykhet.

Ære være deg, Guds Ånd,
Gud Fader og Guds Sønn,
høylovet på din trones stol
ved menigheten bønn.

M. Basilea Schlink